Politica noastră de
confidențialitate

1. INFORMATII GENERALE

Isidor’s Software Solutions SRL cu sediul social în Sicula, nr. 453, jud. Arad, proprietar și administrator al https:// www.Isidors.ro respectă prevederile legale prevederi în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal pe parcursul întregii sale activități și oferă respect, încredere și confidențialitate, oferind securitate tuturor informațiilor personale colectate pe site-ul nostru.

Confidențialitatea vizitatorilor website-ului nostru este foarte importantă pentru noi și ne luăm angajamentul să o protejăm. Această politică explică ce vom face cu informațiile dumneavoastră personale.

Acordarea consimțământului asupra utilizării cookie-urilor în concordanță cu termenii acestei politici atunci când vizitați website-ul nostru pentru prima dată, ne permite să utilizăm cookie-uri de fiecare dată când vizitați website-ul nostru.

Termenul de Website / Site se referă la domeniul www.Isidors prin intermediul căruia utilizatorii de internet pot intra în contact cu serviciile oferite în cadrul platformei anterior menționate

Termenul de Utilizator se referă la orice persoană fizică sau juridică care accesează site-ul www.Isidors, indiferent de motivul și scopul acestuia, cu mențiunea ca scopul și mijlocul de accesare să nu constituie o utilizare abuzivă.

2. CONDIȚII DE UTILIZARE A SITEULUI

Informațiile publicate pe site-ul www.Isidors.ro sunt informații de interes general despre serviciile furnizate de către acesta, cât și alte informații considerate relevante pentru utilizatori.

Întregul conținut al site-ului, inclusiv imagini, texte, grafică, simboluri, elemente de design web, interfață, clipuri audio / video, conținut editorial și scriptul și software-ul folosit pentru implementarea site-ului Web sunt deținute de Isidors.ro și poate fi utilizat exclusiv numai pentru:

Orice informație comunicată, prin orice mijloc de comunicare, de către un angajat / colaborator al Isidors.ro către Utilizator, conform informațiilor de contact specificate sau nu de acesta; Date referitoare la Isidors.ro sau alte date privilegiate ale acestora;
Isidors.ro garantează utilizatorului accesul limitat, în interesul său propriu, pe acest site web și nu dă dreptul de a descărca sau de a modifica parțial sau integral site-ul, de a copia parțial sau integral, de a vinde / revinde sau exploata site-ul în orice alt mod , în scop comercial sau contrar intereselor Isidors.ro.

Colectăm informațiile pe care browserul le trimite oricând vizitați site-ul nostru web. Aceste date ale jurnalului pot include informații precum adresa IP a dispozitivului dvs. electronic, tipul de browser, versiunea browserului, paginile pe care le vizitați pe site-ul web, ora și data vizitei dvs., timpul petrecut pe paginile respective și alte statistici.

În plus, putem folosi servicii terțe, precum Google Analytics, care colectează, monitorizează și analizează acest tip de informații în scopuri de marketing și publicitate.
Isidors.ro păstrează confidențialitatea tuturor informațiilor furnizate de dumneavoastră, indiferent de natura acesteia. Dezvăluirea acestor informații furnizate poate fi făcută numai în condițiile prezentului document.

Nicio declarație publică, publicitate, comunicat de presă sau orice altă metodă de dezvăluire către terți nu va fi făcută de Utilizator cu privire la site-ul web fără acordul scris prealabil al Isidors.ro.

3. DATE DE CONTACT

Accesarea site-ului, utilizarea informațiilor prezentate în cadrul acestuia, vizitarea paginilor sau expedierea de email-uri sau notificări adresate www.Isidors.ro se realizează în mod electronic, telefonic, sau orice alt mod de comunicare disponibil Utilizatorului.

Astfel se consideră că acesta consimte primirea notificărilor din partea www.Isidors.ro în modalitate electronică și/sau telefonică, incluzând și comunicări prin e-mail sau prin anunțuri pe site, până la o notificare contrarie formulată în scris. Putem fi contactați pe adresa de mail [email protected]

Isidors.ro își rezervă dreptul de a nu răspunde tuturor solicitărilor de orice natură, primite prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc.);

Prelucrarea datelor personale sunt doar pentru scopuri legitime, precum acela de a furniza informații despre activitatea noastră și despre serviciile pe care le oferim, încheierea unui contract de prestări servicii, respectarea unei obligații legale etc. și nu vor fi înstrăinate unor terțe persoane sau societăți afară de scopurile mai sus declarate.

4. DURATA PRELUCRĂRII DATELOR DE CONTACT

Datele de contact furnizate prin consimțământ implicit sunt prelucrate pe tot parcursul relației pre-contractuale, contractuale și post-contractuale, pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu, inclusiv la dispozițiile privind arhivarea.

5. DREPTURILE UTILIZATORULUI

Conform Regulamentului European 679/2016 privind protecția datelor persoanelor fizice adoptat în 25 mai 2018 referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date există următoarele drepturi:

a) Dreptul la informare (art. 13 și 14 RGPD): persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului informații concise, accesibile și transparente referitoare la prelucrare;

b) Dreptul de acces (art. 15 RGPD): vă permite sa obțineți din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la alte informații utile;

c) Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat” art. 17 RGPD): vă permite să obțineți din partea noastră ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate. Există, totuși, și excepții de la această regulă, cum ar fi faptul că unele date sunt prelucrate pentru a oferi publicului dreptul la informare, că sunt prelucrate în scopuri statistice ori de arhivare, că sunt prelucrate pentru îndeplinirea unei obligații legale ori că le prelucrăm pentru constatarea sau apărarea unui drept în instanță;

d) Dreptul la rectificarea datelor (art. 16 RGPD): vă permite să obțineți de la noi, fără întârzieri nejustificate, rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc;

e) Dreptul la restricționarea datelor (art. 18 RGPD): persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea procesării datelor personale în anumite cazuri (de exemplu, atunci când persoana vizată contestă exactitatea datelor personale, pentru o perioadă care să permită operatorului să verifice exactitatea datelor);

f) Dreptul la portabilitatea datelor (art. 20 RGPD): aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat operatorului (care le prelucrează în temeiul unui contract ori în temeiul consimțământului dumneavoastră, prin mijloace automate) într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea noastră. Cu alte cuvinte, datele personale vă vor fi oferite, într-un format structurat, pentru ca dumneavoastră să puteți decide că le descărcați sau, dimpotrivă, că le trimiteți unui alt operator;

g) Dreptul la opoziție (art. 21 GDPR) : persoana vizată are dreptul de a se opune prelucrării în continuare a datelor sale personale, în anumite condiții și limite stabilite de RGPD inclusiv de a se opune prelucrării datelor în scopuri de marketing direct;

h) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă (art. 22 RGPD): www.Isidors.ro nu realizează astfel de profilări care să fie urmate de decizii automatizate cu efect juridic sau similar semnificativ pentru persoana vizată. În momentul în care vom realiza astfel de profilări, vă vom anunța și vom modifica prezenta Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Pentru orice solicitare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ne puteți scrie la [email protected]

6. LITIGII ȘI DISPOZIȚII FINALE

Societatea Isidors.ro își rezervă dreptul să completeze și să modifice orice informație de pe site, fără notificare prealabilă.

Întregul conținut al Site-ului (imagini, texte, animații, sau orice fel de alte date) este protejat conform Legii drepturilor de autor și legilor privind dreptul de proprietate intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul scris al Isidors.ro a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare.

Politica de cookies:

Cookie-urile sunt fișiere de mici dimensiuni, salvate în browser-ul utilizat de către calculatorul sau dispozitivul dumneavostră, care au ca scop identificarea unui vizitator ce a revenit pe site și pentru a îmbunătăți experiența de navigare, spre exemplu asigură aspecte legate de funcționalitatea sau de afișarea grafică a paginilor.

Cookie-urile pot stoca informații ce au un caracter personal (spre exemplu codul de identificare al vizitatorului, preferințe personalizate sau un istoric al paginilor vizitate). Totuși, aceste informații nu sunt generate de cookie-uri, ci de către vizitator, în momentul în care acesta completează formularele on-line și/sau se înregistrează pe site. Deși cookie-urile sunt stocate în memoria dispozitivului utilizat pentru accesarea unui site, cookie-urile nu pot accesa sau citi alte informații stocate în respectivul dispozitiv.

Dezactivarea opțiunii de acceptare a cookie-urilor poate avea ca implicații imposibilitatea accesării parțiale sau totale a site-ului. În orice moment doriți aveți posibilitatea de a șterge cookie-urile stocate în dispozitivul pe care îl utilizați, accesând secțiunea „Setări” / „Safety”, sub-secțiunea „Confidențialitate și securitate” / „Delete browsing history” din meniul de browser (în funcție de browser-ul utilizat).